facebook

Zapytaj Nas

 • Pola oznaczone * są wymagane!

Strona główna>Dla Administracji>

Portale samorządowe

Portale samorządowe

14.12.2011

14:52

mariusz

 • Oferta

  Oferujemy kompletny proces zaprojektowania, wykonania i wdrożenia portalu dla urzędu wraz z pakietem usług powdrożeniowych, w tym:

  • Doradztwo i pomoc w zakresie
   1. Architektury informacji w portalu samorządowym
   2. Planu nawigacji w portalu
   3. Dostosowania portalu Google friendly
   4. Dostosowania portalu dla osób niepełnosprawnych
  • Doradztwo i wykonanie
   1. Projektów graficznych widoków stron portalu
   2. Założeń odnośnie funkcjonalności
   3. Zarządzania projektem tworzenia portalu
   4. Wdrożenia portalu i uruchomienia produkcyjnego
  • Wdrożenie standardowych funkcjonalności
   1. CMS (system zarządzania treścią)
   2. Wiadomości
   3. Łatwe drukowanie artykułów
   4. Galeria zdjęć
   5. Galeria multimediów
   6. Kalendarz wydarzeń
   7. Newsletter
   8. Publikacja / play lista filmów
   9. Rezerwacja wizyty / spotkania
   10. Mapa interaktywna
   11. Integracja z BIP
   12. Pytania do ...
   13. Księga gości
   14. Tablica ogłoszeń
   15. Baza firm
   16. Formularze
   17. Wyszukiwarka
  • Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie dodatkowych funkcjonalności dedykowanych
  • Integracja portalu samorządowego z systemem BIP
  • Wersja portalu na urządzenia mobilne(na urządzenia przenośne np. iPad, smartfony)
  • Integracja z mediami społecznościowymi
  • Monitorowanie i analizy odwiedzalności portalu ( Google Analytics)
  • Szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi portalu oraz systemu CMS i Google Analytics
  • Wsparcie eksploatacyjne w formie helpdesku lub hot line
  • Hosting domeny
  • Hosting skrzynek poczty email
  • Hosting zarządzany strony WWW i opieka autorska,
  • Usługi serwisowe z określonym poziomem SLA
  • Usługi powdrożeniowe (pakiet Bronze, Silver, Gold lub Platinum)
  • Utrzymanie w ruchu, optymalizacja i rozwój portalu po starcie produkcyjnym

  Powyższa lista prezentuje możliwie szeroki zakres usług. Nie zawsze musi być ona w pełni zastosowana.

  W przypadku zainteresowania tematyką portalu samorządowego prosimy o kontakt bezpośredni, gdyż specyfika każdego projektu wymaga indywidualnego podejścia i opracowania najbardziej odpowiedniego pakietu usług tak, aby zapewnić właściwą równowagę nakładów i efektów po stronie naszych klientów.

  Zapewniamy integrację portalu stworzonego na platformie CMSMAX z systemem BIPMAX naszego autorstwa. Np. ogłoszenia o przetargach i informacje urzędowe mogą ukazywać się jednocześnie w obu serwisach na podstawie jednego wpisu w BIP.

 • Opis

  Portal samorządowy to internetowy serwis informacyjny urzędu miasta, gminy lub powiatu poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W swoim założeniu, ma zachęcać użytkowników do traktowania go jako bramy do zasobów informacyjnych na temat miasta, gminy lub powiatu i działalności urzędu.

  Portal samorządowyjest swego rodzaju platformą komunikacji z mieszkańcami mającą za zadanie tworzenie pozytywnej relacji z mieszkańcami, a w efekcie końcowym budowanie pozytywnego wizerunku urzędu.

  Portal samorządowy stanowi rozbudowaną wersję strony internetowej i zawiera również bazę wiedzy dotyczącą miasta, gminy lub powiatu oraz posiada funkcjonalność umożliwiającą załatwianie spraw w urzędzie przez Internet.

  Jako minimum portal samorządowy powinien:

  • zawierać system publikacji aktualnych informacji dotyczących urzędu i mieszkańców,
  • zawierać kompleksową informację o urzędzie,
  • zawierać kompletną informację o tym jak załatwić sprawę w urzędzie,
  • posiadać kompletną i prostą w obsłudze funkcjonalność załatwienia spraw przez Internet,
  • być w pełni zintegrowany z Biuletynem Informacji Publicznej,
  • zawierać bazę wiedzy o regionie podzieloną na sekcje dla mieszkańców, dla turystów i dla biznesu
  • posiadać architekturę informacji ułatwiającą naturalne znajdowanie wartościowych informacji zawartych w bazie wiedzy,
  • zawierać elementy multimedialne – jako minimum posiadać galerie zdjęć i filmów
  • zawierać elementy interaktywne (pytania do…, czat z przedstawicielem urzędu),
  • być stworzony na platformie CMS (Content Management System – system zarządzania zawartością) i posiadać możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu w zakresie redakcji treści różnych sekcji informacyjnych,

  Portale samorządowemogą być powiązane z portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter, YouTube i wykorzystywać potencjał promocyjno-reklamowy Google oraz Google Maps.

 • Warunki sukcesu i korzyści

  Sukces portalu samorządowego mierzony jest ilością i jakością odwiedzin internautów. Ważne jest nie tylko jak dużo osób odwiedza portal samorządowy, ale jak wiele stron oglądają internauci(szerokość wizyty) i jak długo pozostają na poszczególnych stronach (długość wizyty). Kolejną miarą sukcesu jest liczba internautów powracających, a więc takich, którzy znają portal i świadomie do niego wracają, gdyż znajdują tam wartościowe dla siebie treści. Warto zwracać też uwagę w jaki sposób internauci znajdują portal urzędu. Wejścia z wyszukiwarek stanowią o dobrym pozycjonowaniu serwisu, wejścia z reklam świadczą o atrakcyjności działań promocyjnych, natomiast najbardziej wartościowi internauci to ci, którzy wchodzą na stronę portalu bezpośrednio, a więc znają i pamiętają (lub wpisali do ulubionych) adres internetowy portalu.

  Jak to osiągnąć? O atrakcyjności portalu decyduje atrakcyjność i świeżość treści informacyjnych, wartość użytkowa informacji dla internautów, a także architektura informacji i intuicyjne nawigacja w portalu. Tworzenie spójnych merytorycznie silosów wiedzy, hierarchiczne struktury informacji „od ogółu do szczegółu”, przekaz tekstowy, graficzny, dźwiękowy i multimedialny, a także elementy interaktywne i społecznościowe będą decydowały o sukcesie portalu.

  W przypadku portalu samorządowego sprawdza się stare powiedzenie, że „można siłą doprowadzić konia do wodopoju, ale nie można go zmusić, aby się napił”. Jak to rozumieć? Można wygenerować ruch na portalu inwestując w kampanie reklamowe i promocyjne, ale bez wartościowej zawartości treściowej (kontentu) nie spowoduje się, że nowi odwiedzający przekształcą się w lojalnych i powracających odwiedzających.

  Jeżeli uda się stworzyć portal, który będzie gromadził zainteresowanych internautów, to korzyści dla urzędu stają się bardzo wymierne. Urząd dociera z informacją do szerokiej grupy mieszkańców i ułatwia to (oraz obniża koszty) działań promocyjnych. Urząd może budować pożądany wizerunek samego urzędu oraz jego kierownictwa. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w okresach przedwyborczych.

  Właściwie prowadzony i redagowany portal samorządowy może motywować stałych odwiedzających do promocji portalu (urzędu) i do przyciągania kolejnych internautów. Rekomendacja jest najlepszą formą reklamy, a więc nowi odwiedzający pochodzący z rekomendacji lojalnych odwiedzających mają najwięcej szans na stanie się lojalnymi użytkownikami portalu.

 • Wdrożenie

  Wdrożenie portalu samorządowego powinno rozpoczynać się od określenia architektury informacji i założeń funkcjonalnych. Następnym krokiem jest zdefiniowanie preferencji wizerunkowych zgodnych ze strategią promocji.

  Mając założenia merytoryczne, wizerunkowe i funkcjonalne powinno się stworzyć komplet projektów graficznych ekranów dla wszystkich widoków wynikających z funkcjonalności portalu. Wizualizacja wszystkich widoków zajmuje dość dużo czasu, ale pozwala oszczędzić dużo więcej czasu na etapie realizacji. Zapewnia też spójność graficzną i konsekwencję wizerunkową na wszystkich stronach portalu.

  Etap 1 Zaprojektowanie architektury informacji i opracowanie założeń funkcjonalnych
  Etap 2 Przygotowanie projektu graficznego
  Etap 3 Przygotowanie treści na strony portalu Wykonanie portalu (prace programistyczne i webmasterskie)
  Etap 4 Szkolenia redaktorów
  Etap 5 Wprowadzenie treści na strony portalu
  Etap 6 Uruchomienie produkcyjne, stabilizacja i optymalizacja działania portalu

  Ważnym etapem, który teraz może zacząć się jest tworzenie treści – wiadomości, artykułów i bazy wiedzy portalu. Dla wielu urzędów jest to poważne przedsięwzięcie, nierzadko przerastające możliwości kadrowe urzędu. Z praktyki realizacji takich projektów wiemy, że jest to najbardziej pracochłonna i najbardziej czasochłonna część projektu wdrożenia portalu.

  Jednym z poważnych błędów po stronie urzędu jest nadmierna koncentracja na projekcie graficznym serwisu i brak alokacji zasobów i właściwego zarządzania przygotowaniem treści. Skutkuje to stworzeniem serwisu internetowego urzędu nazwanego portalem samorządowym, który nie generuje wzrostu naturalnego ruchu odwiedzających i nie przyczynia się do wzmocnienia więzi z mieszkańcami, pomimo bardzo nieraz atrakcyjnego wyglądu.

  W fazie wdrożenia produkcyjnego portalu samorządowego trzeba starannie monitorować odwiedzalność serwisu oraz korzystanie z zaimplementowanych funkcjonalności. W razie zauważenia dużych nierównomierności ilość odwiedzin dla różnych sekcji tematycznych portalu, trzeba przeprowadzić analizę przyczyn i podjąć działania naprawcze. Tak więc wdrożenie portalu nie kończy się w momencie startu produkcyjnego, a zajmuje co najmniej 2-3 miesiące poświęcone testom, stabilizacji i optymalizacji zarówno funkcjonalnej jak i treściowej.

 • Zwrot z inwestycji

  Dobrze zaprojektowany i prowadzony portal samorządowy powiązany z mediami społecznościowymi jest jedną z miar skuteczności strategii promocji urzędu. Jeżeli popularność portalu naturalnie rośnie, jeżeli liczba lojalnych użytkowników rośnie, jeżeli liczba ocen pozytywnych na portalach społecznościowych rośnie to stanowi to potwierdzenie, że urząd właściwie określił swoją strategię promocyjną i skutecznie ją realizuje.

  Użytkownicy portalu w Internecie są interesantami urzędu w świecie rzeczywistym. Ich pozytywne emocje związane z byciem dobrze poinformowanym, przygotowanym do załatwienia spraw w urzędziei bycie świadomym interesantem przełoży się na efektywne załatwianie spraw co zmniejsza stres i czas po stronie pracowników urzędu.

  Dla urzędu oznacza to możliwość budowania pozytywnych doświadczeń interesantów oraz, co nie jest najmniej ważne, możliwość dowiedzenia się od swych stałych użytkowników opinii na temat portalu i urzędu. W ten sposób urząd uzyskuje informację zwrotną, który pozwala jej na stałe doskonalenie obsługi interesantów i dalszy wzrost pozytywnych opinii na temat urzędu.

Maxus Net Communications Sp. z o.o.
02-796 Warszawa, ul. Zaruby 9 m. 49
tel. (+48 22) 6490579, 4233831, 4233832 faks: (+48 22) 649 38 07
email: kontakt@maxus.com.pl