facebook

Zapytaj Nas

 • Pola oznaczone * są wymagane!

Strona główna>Dla Biznesu>

Portale firmowe

Portale firmowe

14.12.2011

13:37

mariusz

 • Oferta

  Oferujemy kompletny proces zaprojektowania, wykonania i wdrożenia portalu dla firmy wraz z pakietem usług powdrożeniowych, w tym:

  • Doradztwo i pomoc w zakresie
   1. Określenia celów biznesowych dla portalu firmowego
   2. Zdefiniowania grup docelowych dla portalu firmowego
   3. Architektury informacji w portalu firmowym
   4. Tworzenia treści dla portalu firmowego
   5. Określenia pożądanych cech wizerunku dla grupy docelowej
   6. Stworzenia planu projektu dla wdrożenia portalu firmowego
  • Doradztwo i wykonanie w zakresie
   1. Projektów graficznych widoków stron portalu
   2. Założeń odnośnie funkcjonalności
   3. Dokumentacji wymagań
   4. Studium wykonalności
   5. Wykonania oprogramowania portalu dostosowanego do indywidualnych wymagań firmy
   6. Zarządzania projektem tworzenia portalu
   7. Wdrożenia portalu i uruchomienia produkcyjnego
  • Wdrożenie standardowych funkcjonalności
   1. CMS (system zarządzania treścią)
   2. Wiadomości – news
   3. Łatwe drukowanie artykułów
   4. Wersja mobilna strony WWW (na urządzenia przenośne np. iPad, smartfony)
   5. Galeria zdjęć
   6. Galeria multimediów (z odtwarzaczem on-line)
   7. Strefa za hasłem
   8. Rejestracja adresów email odwiedzających
   9. Newsletter – korespondencja seryjna
   10. Prezentacja produktów i system zamówień oraz płatności on-line („mały” sklep internetowy)
   11. Kalendarz
   12. Rezerwacja wizyt
   13. Forum dyskusyjne
   14. Wyszukiwarka
  • Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie funkcjonalności dedykowanych
  • Integracja portalu firmowego z systemami dziedzinowymi firmy klienta
  • Integracja z mediami społecznościowymi
  • Implementacja rozbudowanego sklepu internetowego
  • Pozycjonowanie (SEO) i reklamy (SEM)
  • Monitorowanie i analizy odwiedzalności portalu (Gemius lub Google Analytics)
  • Szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi portalu oraz systemu CMS i Google Analytics
  • Wsparcie eksploatacyjne w formie helpdesku lub hot line
  • Hosting domeny
  • Hosting skrzynek poczty email
  • Hosting zarządzany strony WWW i opieka autorska
  • Usługi serwisowe z określonym poziomem SLA
  • Usługi powdrożeniowe (pakiet Bronze, Silver, Gold lub Platinum)
  • Utrzymanie w ruchu, optymalizacja i rozwój portalu po starcie produkcyjnym

  Powyższa lista prezentuje możliwie szeroki zakres usług. Nie zawsze musi być ona w pełni zastosowana.

  W przypadku zainteresowania tematyką portalu firmowego prosimy o kontakt bezpośredni, gdyż specyfika każdego projektu wymaga indywidualnego podejścia i opracowania najbardziej odpowiedniego pakietu usług tak, aby zapewnić właściwą równowagę nakładów i efektów po stronie naszych klientów.

 • Opis

  Portal firmowy to internetowy serwis informacyjny na temat firmy poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W swoim założeniu, ma zachęcać użytkowników do traktowania go jako bramy do zasobów informacyjnych na temat firmy i jej działalności.

  Istnieje tendencja traktowania portalu jako synonimu serwisu internetowego.

  Portal firmowyjest swego rodzaju platformą biznesową mającą za zadanie tworzenie pozytywnej relacji z klientem, a w efekcie końcowym budowanie lojalności klienta.

  Portal firmowy stanowi rozbudowaną wersję strony internetowej. Zasadnicza różnica polega na tym, że strona WWW zawiera zazwyczaj informacje o firmie i jej ofercie, natomiast portal firmowy zawiera również bazę wiedzy dotyczącą obszaru działalności firmy lub jej specjalizacji oraz posiada funkcjonalność umożliwiającą zbieranie informacji o odwiedzających i budującą ich lojalność wobec firmy.

  Jako minimum portal firmowy powinien:

  • zawierać bazę wiedzy (artykułów i treści multimedialnych) tworzącą unikalny zbiór wartościowych informacji dotyczących obszaru działalności formy lub jej specjalizacji,
  • posiadać architekturę informacji ułatwiającą naturalne znajdowanie wartościowych informacji zawartych w bazie wiedzy,
  • zawierać kompleksową informację o produktach i usługach firmy,
  • zawierać elementy społecznościowe, takie jak rejestracja anonimowych użytkowników, wystawianie ocen, zgłaszanie uwag i komentarzy przez odwiedzających,
  • być stworzony na platformie CMS (Content Management System – system zarządzania zawartością) i posiadać możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu w zakresie redakcji treści różnych sekcji informacyjnych,
  • zawierać funkcjonalność umożliwiającą rejestrację użytkowników i wysyłanie do nich określonych informacji w formie np. newslettera.

  Uzupełnieniem powyższej funkcjonalności może być sklep internetowy, system śledzenia dostaw dla klientów, helpdesk i service desk - realizowane w trybie on-line, szkolenia on-line dla klientów oraz forum dyskusyjne lub chat z przedstawicielami firmy.

  Często portal firmowy rozbudowany jest o Intranet. Oznacza to, że część zawartości treściowej i funkcjonalność dostępna będzie tylko dla pracowników firmy.

  Portale firmowe są zazwyczaj powiązane z portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter, YouTube i wykorzystują potencjał promocyjno-reklamowy Google oraz Google Maps.

 • Warunki sukcesu i korzyści

  Sukces portalu firmowego mierzony jest ilością i jakością odwiedzin internautów. Ważne jest nie tylko jak dużo osób odwiedza portal firmy, ale jak wiele stron oglądają internauci (szerokość wizyty) i jak długo pozostają na poszczególnych stronach (długość wizyty). Kolejną miarą sukcesu jest liczba internautów powracających, a więc takich, którzy znają portal i świadomie do niego wracają, gdyż znajdują tam wartościowe dla siebie treści. Warto zwracać też uwagę w jaki sposób internauci znajdują portal firmy. Wejścia z wyszukiwarek stanowią o dobrym pozycjonowaniu serwisu, wejścia z reklam świadczą o atrakcyjności działań promocyjnych, natomiast najbardziej wartościowi internauci to i, którzy wchodzą na stronę portalu bezpośrednio, a więc znają i pamiętają (lub wpisali do ulubionych) adres internetowy portalu.

  Jak to osiągnąć? O atrakcyjności portalu decyduje atrakcyjność i świeżość treści informacyjnych, wartość użytkowa informacji dla internautów, a także architektura informacji i intuicyjne nawigacja w portalu. Tworzenie spójnych merytorycznie silosów wiedzy, hierarchiczne struktury informacji „od ogółu do szczegółu”, przekaz tekstowy, graficzny, dźwiękowy i multimedialny, a także elementy interaktywne i społecznościowe będą decydowały o sukcesie portalu.

  W przypadku portalu firmowego sprawdza się stare powiedzenie, że „można siłą doprowadzić konia do wodopoju, ale nie można go zmusić, aby się napił”. Jak to rozumieć? Można wygenerować ruch na portalu inwestując w kampanie reklamowe i promocyjne, ale bez wartościowej zawartości treściowej (kontentu) nie spowoduje się, że nowi odwiedzający przekształcą się w lojalnych i powracających odwiedzających.

  Jeżeli uda się stworzyć portal, który będzie gromadził zainteresowanych internautów, to korzyści dla firmy rosną w postępie geometrycznym. Można oferować im nowe produkty i usługi, ale też można oferować im rozszerzenie oferty, z której już korzystają. Można zmotywować ich do promocji firmy i do przyciągania kolejnych internautów. Rekomendacja jest najlepszą formą reklamy, a więc nowi odwiedzający pochodzący z rekomendacji lojalnych użytkowników mają najwięcej szans na stanie się lojalnymi użytkownikami portalu.

 • Wdrożenie

  Wdrożenie portalu firmowego powinno rozpoczynać się od określenia celu biznesowego dla portalu. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie co firma chce osiągnąć tworząc portal firmowy i co będzie miarą sukcesu po określonym czasie? Kolejnym krokiem jest wybór i poznanie grupy docelowej. Portal tworzy się dla ludzi, a więc najpierw trzeba poznać potrzeby, oczekiwania i preferencje grupy docelowej. Trzeba stworzyć koncepcję tego, co będzie tworzyło w portalu wartość dla grupy docelowej.

  Na tej dopiero podstawie można rozpocząć projektowanie architektury informacji i założenia funkcjonalne portalu firmowego.

  Mając założenia merytoryczne, wizerunkowe i funkcjonalne powinno się stworzyć komplet projektów graficznych ekranów dla wszystkich widoków wynikających z funkcjonalności portalu. Wizualizacja wszystkich widoków zajmuje dość dużo czasu, ale pozwala oszczędzić dużo więcej czasu na etapie realizacji. Zapewnia też spójność graficzną i konsekwencję wizerunkową na wszystkich stronach portalu.

  Etap 1 Określenie celu biznesowego portalu
  Etap 2 Zaprojektowanie architektury informacji i opracowanie założeń funkcjonalnych
  Etap 3 Przygotowanie projektu graficznego
  Etap 4 Przygotowanie treści na strony portalu Wykonanie portalu (prace programistyczne i webmasterskie)
  Etap 5 Szkolenia redaktorów
  Etap 6 Wprowadzenie treści na strony portalu
  Etap 7 Uruchomienie produkcyjne, stabilizacja i optymalizacja działania portalu

  Ważnym etapem, który teraz może zacząć się jest tworzenie treści – bazy wiedzy portalu. Dla wielu firm jest to poważne przedsięwzięcie, nierzadko przerastające siły zespołu dedykowanego do stworzenia portalu firmowego. Z praktyki realizacji takich projektów wiemy, że jest to najbardziej pracochłonna i najbardziej czasochłonna część projektu wdrożenia portalu.

  Jednym z poważnych błędów po stronie klienta jest nadmierna koncentracja na projekcie graficznym serwisu i brak alokacji zasobów i właściwego zarządzania przygotowaniem treści. Skutkuje to stworzeniem serwisu firmowego nazwanego portalem firmowym, który nie generuje wzrostu naturalnego ruchu odwiedzających i nie przyczynia się do wzmocnienia więzi z klientami, pomimo bardzo nieraz atrakcyjnego wyglądu.

  W fazie wdrożenia produkcyjnego portalu firmowego trzeba starannie monitorować odwiedzalność serwisu oraz korzystanie z zaimplementowanych funkcjonalności. W razie zaważenia dużych nierównomierności ilość odwiedzin dla różnych sekcji tematycznych portalu, trzeba przeprowadzić analizę przyczyn i podjąć działania naprawcze. Tak więc wdrożenie portalu nie kończy się w momencie startu produkcyjnego, a zajmuje co najmniej 2-3 miesiące poświęcone testom, stabilizacji i optymalizacji zarówno funkcjonalnej jak i treściowej.

 • Zwrot z inwestycji

  W ostatnich czasach, w nomenklaturze biznesowej, coraz częściej pojawia się termin CustomerExperience Management (CEM) – Zarządzanie Doświadczeniem Klienta. Cóż to oznacza? Najkrócej mówiąc chodzi o to, aby oferta i działania firmy dostosowywały się do oczekiwań i preferencji klienta – aby klient doświadczał pozytywnych emocji w relacji z firmą, a jednocześnie, aby wpływać na to doświadczenie przez właściwie zaplanowane i realizowane działania we wszystkich obszarach kontaktu z klientem.

  Cóż to ma wspólnego z portalem firmowym? Otóż dobrze zaprojektowany i rozwijany portal firmowy powiązany z mediami społecznościowymi jest jedną z miar skuteczności CEM. Jeżeli popularność portalu naturalnie rośnie, jeżeli liczba lojalnych użytkowników rośnie, jeżeli liczba ocen pozytywnych na portalach społecznościowych rośnie i są to wszystko wzrosty adekwatne do skali działania firmy to stanowi to potwierdzenie, że firma właściwie określiła swoją strategię biznesową i skutecznie ją realizuje.

  Lojalni użytkownicy portalu w Internecie stają się klientami firmy w świecie rzeczywistym. Dla firmy oznacza to wzmocnienie świadomości marki, zwiększenie sprzedaży, obniżenie kosztów akwizycji nowych klientów oraz, co nie jest najmniej ważne, możliwość dowiedzenia się od swych stałych użytkowników opinii na temat portalu i firmy. W ten sposób firma uzyskuje feedback, który pozwala jej na stałe doskonalenie swojej oferty i swoich usług.

Maxus Net Communications Sp. z o.o.
02-796 Warszawa, ul. Zaruby 9 m. 49
tel. (+48 22) 6490579, 4233831, 4233832 faks: (+48 22) 649 38 07
email: kontakt@maxus.com.pl